WELKOM

Bloei en groei wil ieder individu de kans geven om in zijn of haar uniciteit volop te ontwikkelen. Iedereen heeft zijn krachten en talenten. Bloei en groei richt zich op kinderen en jongeren (jongvolwassenen), maar ook op hun ouders.

Loopt je kind vast op school of thuis? Krijg je alsmaar opmerkingen over zijn of haar gedrag ? Je kind struggelt vast met iets en heeft dus zijn redenen om dit gedrag te stellen. Bloei en groei heeft als missie om iedereen op zijn of haar niveau te laten ontwikkelen en bloeien.

In bloei en groei gaan we samen op zoek naar de reden van dit gedrag. De moeilijkheden worden in kaart gebracht, maar ook de mogelijkheden.  Aan de hand van de talenten en mogelijkheden van je kind gaan we samen op stap en trekken we op zoektocht en avontuur. 

Bloei en groei breidt uit naar een multidisciplinaire praktijk. Een kijk vanuit verschillende disciplines om op die manier tot een beter beeld te komen. 

Bloei en groei richt zich op baby’s, peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongvolwassenen (0-25 jaar), maar ook op hun ouders. 

Werkwijze 

Aanmelden kan vrijblijvend of via doorverwijzing van een CLB of arts, ... . We werken steeds op afspraak. We starten altijd met een intakegesprek. Hier krijgen we zicht op de moeilijkheden, bezorgdheden, maar ook op de mogelijkheden en de krachten. We gaan samen op zoek naar de hulpvraag. Op basis van het intakegesprek wordt een behandelingsadvies gegeven, dit gebeurt altijd in samenspraak. Dit advies kan zijn: psychologische begeleiding, contextuele begeleiding, school-observatie of psychodiagnostisch onderzoek wanneer er sprake zou kunnen zijn van vb. een ontwikkelingsstoornis. Verder kan er ook overleg gebeuren met de context van het kind zoals de school. We zoeken een aanpak waar iedereen zich in kan vinden d.m.v. gesprek, spel, creativiteit, beweging,... .